MADE IN GERMANY

联系我们

江苏世麦格传感技术有限公司

您对我们的服务或产品有任何疑问吗?

我们永远为您服务。

 

captcha

smartGAS Mikrosensorik GmbH

Huenderstr. 1
74080 Heilbronn
Germany

Email: mail(at)smartgas.eu

Phone:  +49 (0) 7131/797553-0
Fax: +49 (0) 7131/797553-10
.

江苏世麦格传感技术有限公司

常熟经济技术开发区江南大道59号
滨江科技中心16幢2楼

E-Mail: Info@smartgas-cn.com

Tel.: +86 512-83380880
Fax: +86 512-83381230